020-355 31 11 vastgoed@lebo.nu

Het dorp Sloten heeft ondanks het feit dat het langzamerhand grotendeels is ingeklemd door stedelijke bebouwing nog steeds haar dorpse karakter behouden. De Akerpolderstraat en de Nieuwe Akerweg vormen samen met enkele zijstegen de dorpskern. Het dorp heeft recentelijke de status van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht gekregen.

Ter plaatse van de oude garage Kuykhoven realiseert LEBO 9 grondgebonden woningen. Het ontwerp van architect Bert Verwey sluit aan bij het dorpse karakter van de locatie en past in de typische architectuur van het dorp Sloten.

In 2007 heeft er een cultuurhistorische verkenning plaatsgevonden. LEBO Vastgoed heeft tijdens een participatieronde met betrokken bewoners toentertijd een nieuwbouwplan gepresenteerd ter plaatse van de oude garage Kuykhoven. Het plan is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. Het oorspronkelijke plan gaat nu eindelijk gebouwd worden.

Wij zijn bijzonder trots dat wij dit plan nu kunnen realiseren. Het zal een aanwinst zijn voor het dorp.
Inmiddels worden de voorbereidende werkzaamheden gedaan om de oude vervallen garage Kuykhoven met bijgebouwen te slopen. De verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar een start van de bouwwerkzaamheden zal worden aangevangen. De oplevering staat gepland in 2019.

 

Interesse?

Bezoek dan onze projectwebsite via onderstaande knop

Gedicht over Sloten

Ik volg de Sloterweg, bij zomers weer,
het oude dorp ligt in het groen verscholen.
Ik kan er door de smalle straten dolen
of vrijuit struinen door de Vrije Geer.

Een school nog, maar er zijn geen winkels meer,
een tolhuis, langs de Ringvaart draait een molen.
Het zijn voor mij historische symbolen,
een raad bewaakt de landelijke sfeer.

De dorpsraad weet bewoners te verbinden,
waardoor ze werken aan het voortbestaan
van dit oorspronkelijke stukje stad.

Toeristen weten Sloten goed te vinden,
ik zie ze kijkend langs de huizen gaan,
met zoveel monumenten op hun pad.

Onno-Sven Tromp

Stadsdeeldichter Nieuw-West
oktober 2017.